Proiect de perteneriat educational - Sa cresc mare si sanatos"

PROIECT DE PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL DESPRE SĂNĂTATEA NOASTRĂ     

Şcoala Gimnaziala Nr.1 Dalga Gara

An şcolar: 2014./2015

PARTENERI:

 

                                                                    

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.1 DALGA GARA

JUDETUL-CALARASI

                                                                                CABINET MEDICAL                                                                                                       MEDICINA DE FAMILIE

 

     Prevenda Irina             

                                                                               Rosculet Stefan

                                                                   

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Motto:

                                

 

                                                „SĂNĂTATEA NU ESTE TOTUL, DAR                                                          FĂRĂ SĂNĂTATE TOTUL ESTE                                         NIMIC ”

                                                                             (SCHOPENHAUER)

 

TEMA: Să cresc mare şi sănătos!

COORDONATORI:  •  PROF.BIOLOGIE

                                  • DR.

GRUP ŢINTĂ:

    Elevii  cls.I-VIII

BENEFICIARI:

          Elevii claselor I-VIII

          Cadre didactice    

          Părinţii elevilor

          Comunitatea

DURATA DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI:

An şcolar 2013/2014

 

 

ARGUMENT

 

 

              Dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor este determinată de doi factori : intern ( ereditar) şi extern (mediul de viaţă). Pentru că şcolarii îşi petrec o bună parte din timp într-o colectivitate, este de la sine înţeles că orice deficienţă în condiţiile igienico- sanitare din şcoală va antrena influenţe negative asupra dezvoltării neuropsihomotorii şi somatice ale copiilor. De aceea, cunoaşterea şi respecarea normelor igienico- sanitare în colectivităţile şcolare de către conducerea acestora dar şi de către cadrele didactice, devine obligatorie, ca o premiză indispensabilă sănătăţii optime a copiilor.

 

 

 

 

SCOP

 

       Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii.

       Cunoaşterea organismului uman şi a funcţiilor vitale, precum şi a unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală şi colectivă.

        Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală în vederea dezvoltării armonioase a organismului.

        Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă şi recreere.

        Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională şi de desfăşurare de exerciţii fizice în vederea menţinerii sănătăţii.

        Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea   deprinderilor greşite şi încurajarea celor corecte.

 

 

 

       - să cunoască principalele reguli de igienă personală, dovedind aceasta şi prin folosirea din proprie iniţiativă a obiectelor sanitare personale ;

       - să înţeleagă  necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate corpul, hainele, camera ;      

       - să cunoască implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi consecinţe ale nerespectării acestora ;

       - să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală ;

       - să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unor stări de boală ;

       - să respecte regulile de igiena dentară ;

       - să cunoască alimentele care menţin sănătatea dinţilor, diferenţiindu-le de cele dăunătoare ;

       - să înţeleagă că după o activitate solicitantă sunt necesare şi binevenite jocul şi odihna ;

       -să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului ;

       - să înţeleagă că organismul este sănătos şi rezistent la boli daca îl călim ;

       - să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând toată gama de alimente ;

       -să cunoască normele igienico-sanitare, respectându-le în orice împrejurare ;

       - să realizeze conexiunea cauză-efect vizând factorii naturali (apă, aer, soare) şi ambientali asupra sănătăţii individului şi grupului ;

       - să-şi formeze deprinderi igienico-sanitare corecte.

 

RESURSE:

a)umane: -cadre didactice;

                -scolarii implicati în parteneriat;

                -medic specialist, asistente;

                -părinţi;

b)materiale :-portofolii, fişe, aparat foto, calculator ;

                   -spaţii şcolare si extraşcolare care pot fi amenajate si folosite                              pentru derularea proiectului;

                   -dispensarul medical comunal;

c)informationale:-proiectul de parteneriat;

                            -pliante;

                            -CD-uri;

d)financiare:-sponsorizări;

                    -contribuţii personale;

                    -alte surse

e)procedurale:-metode şi tehnici de lucru:

                   -  conversaţia;

                   -  explicaţia;

                   -  exerciţiul;

                   -  demonstraţia;

                    -  problematizarea;

                   -  prezentarea Power- Point;

                   -  dezbateri;

                   -  expuneri;

FORME DE ORGANIZARE: - individual / în echipe

                                                 - vizite;

                                                 - concursuri;

MODALITATI DE REALIZARE:

 

  -Vizite;

  -Realizarea unor activităţi de educaţie plastică;

  -Realizarea unor afişe şi panouri prin care să fie ilustrate activităţile desfăşurate;

  -Jocuri distractive de mişcare cu text si cânt;

  -Jocuri si intreceri sportive;

EVALUARE:

  -Evaluare formativă in urma fiecarei activităţi realizate;

  -Portofoliul;

  -CD cu imagini reprezentative din acţiunile intreprinse în timpul proiectului.

 

 

                   CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR  PLANIFICATE

 

Ianuarie

                   Corpul meu”- Observare

Desen după natură ,,Corpul meu’’

Proverbe, zicători, expresii despre om.

Prezentare Power- Point

Întocmirea unei fişe medicale proprii.

Ştiaţi că… -  întâlnire cu medicul de familie

 

     Februarie

                        Programul zilnic”

Discuţii despre programul zilnic al elevilor.

Conversaţie pe bază de imagini despre un program sănătos.

Ghicitori şi desene despre obiectele de igienă personală.

Realizarea unor afişe cu tema dată.

Prezentare Power- Point

Activitate practică :,,Jurnalul unei zile’’

 

Martie

                   „Mâncăm sănătos”

Dezbateri pe tema „ Cum şi ce mâncăm”

Prezentare Power- Point „Săne alimentăm sănătos.”

Activitate practică:,,Salată de fructe’’

Joc de rol:,,De-a bucătăresele’’

     Ştiaţi că…- Dulciurile....

                     - Sănătatea alimentaţiei.....

 

Aprilie

                   „Igiena personală”

Memorizare: „Spăl-de-rup” de Kornei Ciukovski

Dezbateri pe tema regulilor de igienă

realizarea unor portofolii.

Curiozităţi- bolile care rezultă din nerespacarea regulilor de igienă personală.

Prezentare Power- Point

Prelegere din partea medicului de familie.

 

 

Mai

                   „Nu te teme de medic!”

Vizită la cabinetul medical din comună.

Prezentarea importanţei vaccinurilor.

Prezentare Power- Point.

Joc de rol: „De-a doctorul”

 

Iunie

                   „Cum să ne ferim de primejdii.

                   Cum să acordăm primul ajutor.”

Conversaţie pe bază de imagini „Sănătatea- bunul cel mai de preţ”

Prezentarea unor paşi în acordarea primului ajutor.

Prezentare Power- Point

Jocuri şi întreceri sportive.

Portofolii.

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      VIZAT

 

 

     Prevenda Irina                           

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                   PROTOCOL DE COLABORARE EDUCAŢIONALĂ

 

          Încheiat între Şcoala Gimnaziala Nr.1 Dalga Gara şi cabinetul medical  din Dalga Sat la data15.09.2014, cu tema “Să cresc mare şi sănătos!”

          Durata parteneriatului septembrie  - iunie 2014;

          Obiectul contractului de parteneriat:

- îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre corpul omenesc şi necesitatea îngrijirii acestuia;

- mobilizarea elevilor în adoptarea unui regim de viaţă sănătos;

- cunoaşterea de către copii a celor două cabinete şi a rolului lor în menţinerea sănătăţii;

- stabilirea unor relaţii de colaborare, abordând diferite forme de comunicare;

-dacă pe parcursul derulării, proiectul suferă modificări, acestea vor fi pentru/în beneficiul copiilor.

      Modalităţi de operaţionalizare:

$1·        Vizite reciproce;

$1·        Întreceri ;

$1·        Dezbateri ;

$1·        Portofolii;

$1·        Alte activităţi;

 

 

         

                                                 VIZAT:

 

     DIRECTOR                                                    MEDIC SPECIALIST

                                                          

                                                                  

 

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Analiza Diagnostica

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA   Unitatea şcolară :  ...

Raport de Evaluare Interna 201…

Download Raport de Evaluare Interna 2013 - 2014

Raport privind starea invatama…

SCOALA GIMNAZIALA Nr. 1  DALGA GARA                                Aprobat ...

Online acum

Avem 5 vizitatori și niciun membru online