VENITURILE BRUTE REALIZATE DE CĂTRE PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC in luna septembrie 2020

VENITURILE BRUTE REALIZATE DE CĂTRE PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC in luna septembrie 2020