Plan managerial

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DALGA GARA

COM.DOR MARUNT

JUD.CALARASI

TEL/FAX 0242644938

ADRESA E-MAIL –This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

PLANUL MANAGERIAL PENTRU SEMESTRUL I

AN SCOLAR 2014/2015

 

DIRECTII DE ACTIUNE

1.Asigurarea calitatii proceselor de predare-invatare-evaluare si a sarcinilor educationale in vederea realizarii standardelor de integrare europeana.

-Domeniul I:Proiectare –organizare –Obiective :

          -cresterea eficientei calitatii manageriale

          -asigurarea calitatii proceselor predare-invatare-evaluare

-Domeniul II:Conducerea operationala a unitatii-Obiective:

          -aplicarea legislatiei scolare,a ordinelor si metodologiilor MedCT si

           ISJ  Calarasi.

          -Domeniul III:Evaluare-monitorizare-Obiective:

                   -verificarea indeplinirii obiectivelor si activitatilor planificate

                   -imbunatatirea tehnicilor de evaluare a performantelor scolare

                   -respectarea regimului juridic al actelor de studiu si documentelor

                    de evidenta

2.Intarirea rolului scolii prin gestionarea eficienta a resurselor umane si materiale si realizarea de activitati extracurriculare si programe de coperare educationala.

-Domeniul I:Organizarea/gestionarea resurselor umane-Obiective:

          -incadrarea unitatii cu personal de predare si de conducere

          -cunoasterea si aplicarea Metodologiei de miscare a personalului

          -monitorizarea miscarii personalului

-Domeniul II-Formare si dezvoltare profesionala-Obiective:

          -cresterea eficientei activitatii de formare continua

          -continuarea programelor de perfectionare cu CCd si alte institutii

          -asigurarea eficientei activitatii de OSP

-Domeniul III-Activitati educative si extracurriculare-Obiective:

          -asigurarea calitatii activitatii educative scolare si extrascolare in

                   unitate

                   -optimizarea activitatii competitionale

          -Domeniul IV-Integrare europeana si cooperare internationala-Obiective:

                   -cresterea implicarii si participarii unitatii scolare la programe UE

                   -lansarea unor programe ale Consiliului Europei

-Domeniul V-Gestionarea resurselor materiale si financiare-Obiective:

                   -folosirea optima a resurselor financiare

                   -asigurarea mediului educational optim

 

3.Acces egal si sporit la educatie prin proiecte si programe de protectie si sustinere educationala.

-Domeniul I-Organizare-proiectare-Obiective:

          -elaborarea unor programe noi pentru consolidarea educatiei de

           baza

          -realizarea unor masuri de protectie sociala si speciala

4.Reconstructia invatamantului din mediul rural.

-Domeniul I-Organizare/proiectare-Obiective:

          -restructurarea retelei scolare in functie de programele de

                    dezvoltare locala si regionala

- aplicarea unor programe si proiecte in mediul rural

5.Reorganizarea invatamantului prescolar si crearea unui sistem de

educatie timpurie la nivelul judetului.

Aceste directii vizeaza urmatoarele compartimente: managerial;

instructiv-educativ;administrativ;biblioteca;sanitar;protectia muncii;protectia mediului

 

 

A) COMPARTIMENTUL MANAGERIAL:

1.Organizarea activitatii la inceputul anului scolar 2013/2014

 

Nr.crt.

Obiective

Masuri concrete

Termen

Responsabil

Indicatori de realizare

1.1.

Realizarea planului de scolarizare

-Se va lua contact cu

gradinitele pentru a se analiza situatia

concreta.

Septembrie

2014

Director

Secretar

Invatatorii claselor  I

Tabele nominale

Fise de caracterizare a copiilor inscrisi in clasa I

1.2.

Asigurarea desfasurarii activitatii semestrului I in conditii bune

-Se va face instructajul privind

normele de protectia si sanatatea in

 munca si a directiilor de actiune

 in situatii de urgenta.

 

 

 

 

 

 

 

-Amenajarea salilor de clasa

si a holurilor pentru

asigurarea unui climat adecvat activitatii didactice

 

octombrie 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie 2014

-Dirigintii si invatatorii

-Responsabil comisie protectia muncii

 

Consilier educativ

-Dirigintii

Procese verbale colective pentru elevi

Fise individuale cadre

 

 

 

 

 

Sali amenajate

 

 

1.3.

Asigurarea incadrarii cu personal didactic calificat

-Incadrari pe

posturile de romana,

franceza,muzica,engleza,religie,geografie

-Stabilirea dirigentiei la clase

Septembrie octombrie2014

Consiliul de administratie

Decizie

 

2.Planificarea activitatii din unitatea scolara

 

Nr.crt.

Obiective

Masuri concrete

Termen

Responsabil

Indicatori de realizare

2.1.

Analiza activitatii desfasurate in anul scolar 2013/2014ca baza de fundamentare a planului de munca pe semestrul Ian scolar 2014-2015

-Se va convoca si desfasura sedinta de analiza si proiectare a activitatii

09.10.2014

Director

CA

CP

Tinte stabilite pentru elaborarea planului managerial sem.I

2.2.

Elaborarea planului managerial al activitatii pentru semestrul I

-Va fi monitorizat proiectul activitatilor extracurriculare si concursuri scolare.

 

-Vor fi elaborate proiecte de buget de achizitii ale unitatii scolare.

-Vor fi identificate resurse extrabugetare de finantare.

octombrie

2014

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 2014

 

 

 

 

 

permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director

Consilier educativ

CA

Proiecte de activitati extracurriculare.

Calendar al concursurilor scolare

 

 

 

 

Proiect de buget

 

 

 

 

 

Referate de necesitate

 

 

2.3.

Prezentarea planului si aprobarea lui

Vor fi organizate dezbateri ale planului in vederea aprobarii si adoptarii.

octombrie 2014

CA

Consiliul profesoral

Plan managerial aprobat

2.4.

Elaborarea programelor de activitate pe compartimente

-Se vor elabora planuri si programe de activitate ale comisiilor metodice si se vor prezenta membrilor pentru aprobare.

-Se vor elabora programe concrete de lucru pentru celelalte compartimente si vor fi discutate separat cu CA.

-Se vor elabora programe lunare operative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

octombrie 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabili comisii metodice

CA

Director

 

 

 

 

Planurile si programele comisiilor

 

 

 

 

 

 

 

Program pentru nedidactic si auxiliar

 

 

 

 

 

Program lunar de actiune.

 

 

3.Asigurarea circulatiei optime a informatiei in scoala si in exterior

 

Nr.crt.

Obiective

Masuri concrete

Termen

Responsabil

Indicatori de realizare

3.1.

Proiectarea unui sistem informational

-Vor fi imbunatatite relatiile informale intre factorii ,compartimentele implicate in activitatea scolara.

permanent

CA

Directorul

Afisarea materialelor primite in scoala

Colectie:Tribuna invatamantului

 

4.Asigurarea unei activitati eficiente de indrumare si control

 

Nr.crt.

Obiective

Masuri concrete

Termen

Responsabil

Indicatori de realizare

4.1.

Cunoasterea in detaliu a programului de activitate al fiecarui compartiment.

-Se va alcatui un tablou centralizat cu datele actiunilor din fiecare compartiment,extrase din planurile manageriale ale comisiilor metodice

1noiembrie

 2014

CA

Responsabili comisii metodice

Tablou centralizat afisat

4.2.

Monitorizarea activitatii pe compartimente

-Se vor elabora grafice de control pentru fiecare activitate.

-Analize periodice a activitatii in compartimente.

permanent

Director

Raport de analiza efectuat

 

 

 

 

 

5.Evaluarea corecta pe parcurs si finala a activitatii colective si individuale

 

Nr.crt.

Obiective

Masuri concrete

Termen

Responsabil

Indicatori de realizare

5.1.

Incurajarea si popularizarea rezultatelor pozitive a activitatii cadrelor didactice

-Se vor evidentia si recomanda cadre didactice in vederea inscrierii la salariul de merit.

Permanent

Responsabili comisii metodice

Director

Recomandari de activitate

5.2.

Sanctionarea prompta a atitudinilor negative in desfasurarea activitatii

-Se va aplica legea si regulamentul in fiecare caz in parte in raport cu gravitatea si cu consecintele situatiei.

-Se vor cerceta cu atentie cauzele si se vor propune solutii de eliminare a lor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

 

 

 

CA

Comisia de disciplina

 

 

 

 

 

 

 

Rapoarte scrise

Decizii

5.3.

Desfasurarea asistentelor la lectii

-Evaluarea activitatii didactice in vederea promovarii unui nou model al actului didactic

 

 

 

Permanent

 

 

 

Director

Responsabili comisii metodice

 

 

 

Fise de asistenta

5.4.

Aprecierea obiectiva a muncii

-Se vor intocmi rapoarte lunare privind cadrele didactice

lunar

Responsabili comisii metodice

Director

Rapoarte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Asigurarea relatiilor scolii cu ISJ Calarasi ,Comitetul de Parinti,Politie,Primarie,Biserica,ONG-uri,Agentia de mediu,Pompieri

 

Nr.crt.

Obiective

Masuri concrete

Termen

Responsabil

Indicatori de realizare

6.1.

Asigurarea autonomiei scolii in limitele legislatiei si eficientei.

-Se va tine cont de legislatia in vigoare.

Perma

nent

Directo

rul scolii

Afisarea schimbarilor

in domeniul legislativ.

6.2.

Asigurarea eficientei colaborarii cu toti factorii si institutiile cu care scoala conlucreaza.

Realizarea proietului,,Scoala dupa Scoala’’.

Realizarea proiectului ,,O viata mai buna pentru rromi din Dalga’’

-Se vor organiza actiuni in colaborare cu diversele institutii si parteneri educationali tinandu-se cont in organizare si desfasurare de reala eficienta a acestora

Perma

nent

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe perioada derularii proiectu

lui

Consilie

rul educativ

 

 

 

 

 

 

 

Prof.inv.primar si prescolar:Stanoiu Aurica,Velizarie Nicoleta;institutor Colan Coca Camelia;

 

Inv si prof.care fac parte din proiect.

Parteneriate

Materiale si pliante

Informative

 

 

 

 

 

 

 

Grafice ,lectii

 desfasurate,portofolii,

rapoarte de activitate

etc.

 

 

 

 

6.3.

Organizarea colaborarii cu parintii

-Se va colabora cu parintii pentru buna desfasurare a activitatii Comitetelor de parinti ale claselor si al scolii.

-Se vor sensibiliza si motiva parintii pentru implicarea acestora in rezolvarea problemelor scolii.

-Se vor organiza intalniri periodice privind oferta educationala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perma

nent

 

 

 

 

 

 

 

Conducerea scolii

Invatatorii si dirigintii

Comitetul de Parinti

 

 

 

 

 

 

 

 

Procese verbale ale

sedintelor

Donatii

6.4.

Organizarea de intalniri cu parintii

-Se vor organiza sedinte pe nivele de clase.

Perma

nent

Invatatorii si dirigintii

Procese verbale

6.5.

Stimularea participarii parintilor la activitati

-Se vor organiza activitati de igienizare si reparatii curente.

Perma

nent

Conducerea scolii

Invatatorii si dirigintii

Ambient corespunzator

6.6.

Organizarea unor intalniri cu reprezentanti ai societatii civile

-parteneriate

Sem I

Consilierul educativ

Documente specifice

6.7.

Educarea elevilor in spiritul protejarii mediului

-se vor realiza parteneriate cu Agentia de mediu si Pompierii

Sem I

Consilierul educativ

Responsabil comisie PSI

Documente specifice

 

 

B) COMPARTIMENTUL INSTRUCTIV- EDUCATIV

1.Realizarea unei activitati de calitate in predarea si insusirea disciplinelor de invatamant

 

Nr.crt.

Obiective

Masuri concrete

Termen

Responsabil

Indicatori de realizare

1.1.

Planificarea modului in care se va parcurge materia pe discipline

-Se vor elabora planificari calendaristice eficiente si functionale conform Curriculum-ului National sau CDS aprobat.

15sept-1 octombrie 2014

Responsabili comisii metodice

Conducerea scolii

Planificari intocmite

1.2.

Parcurgerea ritmica a materiei cu accent pe valoarea formativa a cunostintelor si pe integrarea lor in sisteme functionale cu posibilitati de combinare si extrapolare.

-Se vor asigura elevilor materiale informative.

-Se va asigura recuperarea continua a ramanerilor in urma.

-Se vor da testari periodice formative.

-Se va asigura insusirea reala a cunostintelor predate cel putin la nivel minimal.

permanent

Cadrele didactice

Teste periodice

Elevi cu nivel cel putin minimal de cunostinta

1.3.

Participarea la diferite concursuri scolare.

-Se vor organiza in scoala concursuri participand astfel la cele nationale si locale

Conform calendarului

Cadrele didactice

Rezultate la concurs

1.4.

Organizarea olimpiadelor scolare

-Se vor organiza fazele pe scoala ale olimpiadelor scolare

Decembrie 2014

Profesorii de specialitate

Rezultate

Procese verbale

 

1.5.

Pregatirea Tezelor

Si a Testarii nationale

-Se vor afisa Metodologia si Calendarul

-Vor fi aduse la cunostinta elevilor programele de examen

-Se vor face optiuni ale elevilor pentru Istorie sau Geografie

-Se vor realiza programe de pregatire cu elevii

 

 

 

 

-noiembrie 2014

Director

 

 

 

Cadre didactice

Diriginti

 

 

Profesori de istorie si geografie

 

 

Profesorii de limba romana,

matematica,

istorie,geografie

Materiale afisate

 

 

Elevi informati

 

 

 

Fise cu optiuni

 

 

 

 

Programe de pregatire

1.6.

Pregatirea continua a cadrelor didactice in specializarea metodico-pedagogica

-Se va extinde participarea cadrelor didactice la actiunile organizate de ISJ Calarasi  si CCD Calarasi.

-Se va urmari si stimula participarea cadrelor didactice la inscrierea pentru obtinerea gradelor didactice.

-.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorul scolii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeverinte

Procese verbale

 

1.7.

Formarea si dezvoltarea abilitatilor de utilizare a TIC

-se vor desfasura activitati AEL in laboratorul de informatica

-se vor desfasura activitati de perfectionare a cadrelor didactice incadrate la Scolile I-IV .

-permanent

Responsabil sala

Cadre didactice

Grafice

Lectii desfasurate

 

 

2.Realizarea climatului moral-afectiv optim in intreaga activitate din unitatea scolara

 

Nr.crt.

Obiective

Masuri concrete

Termen

Responsabil

Indicatori de realizare

2.1.

Valorificarea eficienta a tuturor posibilitatilor de educare morala,estetica,afectiva ,fizica in cadrul oferit de institutia scolara.

-Marcarea unor evenimente ca Ziua Holocaustului,1 Decembrie

-Se vor organiza excursii tematice,serbari cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou

1decembrie 2014

 

 

 

 

 

 

Vacanta de Craciun

 

 

 

 

Consilierul educativ

 

 

 

Planul excursiilor si al manifestarilor

2.2.

Asigurarea unei frecvente optime a elevilor in scoala

-Se va pastra permanent legatura cu parintii elevilor,cu autoritatea tutelara,cu organele de politie.

permanent

Conducerea scolii

Dirigintii

Invatatorii

Comisia de disciplina

Scrisori informative

Instiintari

2.3.

Pastrarea unui climat socio-afectiv si moral optim in colectivul de munca al scolii

-Se va stimula comunicarea deschisa .

-Se vor rezolva rapid,transparent si eficient toate conflictele din interiorul colectivului,dintre copii si cadre didactice sau dintre cadre didactice si parinti

 

 

 

 

 

 

permanent

 

 

 

 

 

 

CA

 

 

 

 

 

Procese verbale

Decizii si hotarari

2.4.

Formarea unui comportament democratic si european

-Organizarea unui cerc tematic „Noi si Europa”

Sem I

 

 

Prof.de cultura civica

Cabinet realizat

 

Tematica cercului

Pliante

2.5.

Desfasurarea activitatilor educative in laboratoare

-Se vor amenaja  laboratoarele de biologie si fizica,educatie tehnologica

Sfarsitul sem I

Profesori de specialitate

Director

CA

Laboratoare functionale

 

 

C) COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

 

1.Asigurarea respectarii legalitatii in intreaga activitate desfasurata

 

Nr.crt.

Obiective

Masuri concrete

Termen

Responsabil

Indicatori de realizare

1.1.

Asigurarea cerintelor de dezvoltare a bazei materiale a scolii.

 

-Se vor intocmi referate de necesitate pentru dotari si reparatii care vor fi inaintate comitetului de parinti si nucleului contabil.

-Atragerea de resurse extrabugetare prin sponsorizari si donatii.

 

 

 

Octombrie –noiembrie

2014

 

 

 

Permanent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducerea scolii

 

 

 

 

 

 

 

 

Referate de necesitate intocmite

Contracte de sponsorizare

1.2.

Asigurarea functionarii permanente si integrale a intregii baze materiale din scoala si a bazei sportive.

-

-Se va urmari cunoasterea normelor de protectia muncii si PSI.

-Se va realiza curatenia in scoala

 

 

 

 

 

 

 

permanent

 

 

 

Profesorii de educatie fizica

Responsabil cu protectia muncii

Personal administrativ

 

 

 

 

 

 

Nota de constatare

Stare corespunzatoare a unitatii

1.3.

Asigurarea transparentei elaborarii si executiei bugetare

-Se vor populariza fondurile bugetare si extrabugetare precum si modul de utilizare a acestora.

Conform calendarului

Directorul scolii

Afisarea bugetului

1.4.

Reabilitarea infrastructurii

-Lucrari de reparatii la localul I acoperis si exterior

Sem I

Directorul scolii

CA

Contabil

Bibliotecar

Cladire reabilitata

 

 

 

D) COMPARTIMENTUL BIBLIOTECA

 

1.Asigurarea eficientei bibliotecii in pregatirea elevilor si perfectionarea cadrelor didactice

 

Nr.crt.

Obiective

Masuri concrete

Termen

Responsabil

Indicatori de realizare

1.1.

Asigurarea utilizarii fondului de carte.

-Intocmirea unui program de functionare a bibliotecii care sa raspunda solicitarilor elevilor si cadrelor didactice.

-Se va face popularizarea cartilor nou-intrate in biblioteca.

 

 

 

 

octombrie 2014

 

 

 

 

 

bibliotecar

 

 

 

 

Program de functionare

Lista noilor intrari

1.2.

Colaborarea bibliotecii cu cadrele didactice

-Bibliotecarul va participa la diverse actiuni la solicitarea cadrelor didactice.

permanent

bibliotecarul

Documente intocmite in colaborare cu cadrele didactice

           

 

 

E) COMPARTIMENTUL SANITAR

 

1.Asigurarea asistentei speciale pentru elevi si sprijinirea educatiei sanitare

 

Nr.crt.

Obiective

Masuri concrete

Termen

Responsabil

Indicatori de realizare

1.1.

Realizarea evidentei starii de sanatate a elevilor

-Se va tine o evidenta clara a starii de sanatate a elevilor

permanent

Profesorii de educatie fizica

Invatatorii si dirigintii

Conducerea

Tabele nominale

Adeverinte medicale pentru ed.fizica

1.2.

Asigurarea interventiei la timp in caz de necesitate pentru rezolvarea problemelor aparute

-Se va completa trusa sanitara din cancelaria cadrelor didactice.

octombrie 2014

Cadrele didactice

Trusa medicala

1.3.

Colaborarea cu cadrele didactice,parinti si elevi a cadrelor medicale pe linia educatiei sanitare si sexuale.

-Se va intocmi un program de colaborare cu cadrele medicale din localitate in acest domeniu.

permanent

Consilierul educativ

Graficul intalnirilor

Materiale informative

 

F) COMPARTIMENTUL ECOLOGIC

 

 

Nr.crt.

Obiective

Masuri concrete

Termen

Responsabil

Indicatori de realizare

1.1.

Educarea elevilor pentru protectia mediului inconjurator.

-Se vor organiza actiuni de ingrijire a spatiilor verzi din curtea scolii.

-Tematica orelor educative va include educatia elevilor pentru protectia naturii si atragerea atentiei asupra pericolului ce decurge din nerespectarea normelor ecologice.

-Participarea elevilor la concursuri cu desene tematice pe tema ecologica.

permanent

Consilierul educativ

Invatatorii si dirigintii

Personalul auxiliar

Ambient placut

Lucrari realizate

 

 

 

Director,

Prof.ing.Prevenda Irina

 

 

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Online acum

Avem 12 vizitatori și niciun membru online