Misiunea scolii

$1·         Educaţia este percepută astăzi ca o funcţie vitală a societăţii contemporane deoarece prin aceasta societatea îşi perpetuează existenţa, transmiţând din generaţie în generaţie tot ceea ce umanitatea a învăţat despre ea însăşi şi despre realitate. De la şcoala contemporană societatea aşteaptă astăzi totul: să transmită tinerilor o cunoaştere acumulată de-a lungul secolelor, să-i ajute să se adapteze la o realitate în continuă dezvoltare  ca adult. Toate marile teorii sociologice subliniază importanţa calităţii experienţelor şcolare în integrarea socială a indivizilor, ceea ce argumentează interpretarea: şcoala şi problemele sociale reprezintă cele două feţe ale aceleiaşi monede.

$1·         Din punctul de vedere al politicilor sociale, consecinţa acestei viziuni este una extrem de importantă: la ora actuală se preferă investirea resurselor în şcoală, în scopul creşterii calităţii actului educativ, decât în sistemele de control social sau în sistemele de susţinere socială. Această strategie corespunde principiului intervenţiei timpurii, este mai bine să previi, decât să vindeci, şi principiului intervenţiei eficiente: investiţia în şcoală se finalizează în calitatea intelectuală, morală, profesională şi socială a absolvenţilor.

$1·         Absolvenţii care probează autonomie intelectuală şi morală, capacitate de adaptare la schimbări, solidaritate şi atitudine deschisă, pozitivă faţă de învăţare sunt mai apţi să-şi rezolve singuri şi corect problemele existenţiale şi vor da dovadă de o conduită dezirabilă social, deci nu vor contribui la creşterea disfuncţionalităţilor sociale.

$1·         Şcoala  Gimnaziala Nr1 Dalga Gara, este o şcoală în slujba comunitatii, având capacitatea  de a funcţiona  ca o structură  eficientă  şi  echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura progresul tuturor elevilor săi ,astfel încât, mâine să fie mai buni ca ieri .

$1·         Şcoala noastră este deschiă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; în opinia noastră educaţia nu este un privilegiu pentru cineva, ci este un drept al tuturor.

$1·         Şcoala satisface nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi independent.

$1·         Avem ca prioritate pregatirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacitate, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.

$1·         Respectăm fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele şcolare, identificând atuul şi aptitudinele fiecăruia pentru a le putea valorifica.

$1·         Utilizăm metode activ-participative ( învăţare interactivă, stimularea gândirii critice şi stimularea muncii în echipă ) care vor motivaşi stimula elevii pe durata procesului educaţional.

$1·         Educăm elevii pentru a deveni buni cetăţeni şi, în viitorul apropiat, cetăţeni de ,,tip european”.

$1·         Educăm elevii pentru a avea un comportament ecologic.

$1·         Dorim ca şcoala noastră să devină o şcoală modernă, cu cabinete şi laboratoare, sală de sport, bibliotecă,ş.a.,astfel încât să se şteargă denumirea de ,,şcoală de ţară”.

$1·         Şcoala noastră acceptă rolul de iniţiator/susţinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al tradiţiilor locale.

$1·         Să avem parteneriate active cu autorităţile locale, poliţia, biserica, dispensarul uman şi veterinar şi urmărim să realizăm parteneriate cu şcolile din zonăşi primăriile localităţilor învecinate.

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Online acum

Avem 8 vizitatori și niciun membru online