Analiza Swot

               ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

PUNCTE TARI

nPentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.);
nPersonal didactic calificat;
nRelaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;
nExistă o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice, precum şi o bună coordonare a acestora;
nStarea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare;
nŞcoala are bibliotecă funcţională;
nÎntâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii;
nDotareaşcolii cu calculatoare –reţea AEL;
nDotarea scolii cu telefon, fax, copiator,  calculatoare pentru nevoi administrative, acces la internet;
nDezvoltarea relaţiei profesori – elevi - părinţi se realizează şi prin intermediul serbărilor şcolare;
nRealizarea unor activităţi extracurriculare precum : excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, etc., introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.
nExistenţa în şcoală a unor cadre didactice cu cunoştinţe în domeniul informaticii
nExistenţa în şcoala a unei reviste pentru elevi;
nExistenţa mobilierului nou
nC.D.I.

PUNCTE SLABE

nNumar mare de elevi cu note de 5si 6;
nCadre didactice navetiste;
nPuţine activităţi desfăşurate în şcoală implică participarea părinţilor;
nAbsenţa unui cabinet multimedia;
nLipsa unei săli de festivităţi;
nSpatiu insuficient-se invata in doua schimburi
n  Familiile elevilor nu au resurse financiare suficiente;
nCreste numarul cadrelor didactice navetiste;
nNecesitatea implicarii unor elevi talentati in activitati creative;
nUtilizarea la nivel minim a energiei/ capacitatilor elevilor;
nLipsa de interes din partea unor elevi pentru şcoală;

Migraţia cadrelor didactice;

OPORTUNITĂŢI

nParteneriat bun cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor;
nImplicarea Consiliului local in rezolvarea unor probleme administrative al scolii;
nCadre didactice tinere cu spirit de iniţiativă;
nIntalnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţiile);
nSprijinul financiar din partea Consiliului Local;
nPosibilitatea colaborarii cu Primaria in scopul obtinerii de fonduri necesare procesului educational;
nPosibilitatea colaborarii cu Politia de proximitate pentru incheierea unui acord de parteneriat privind evitarea actelor de agresiune in scoala;
nPosibilitatea realizarii unor parteneriate in vederea consilierii si orientarii profesionale a elevilor;
  • Oportunitatea formarii continue a cadrelor didacticetinere

AMENINŢĂRI

nInexistenţaunuibugetsigur ;
nInerţiaşislabamotivare a unor cadre didactice,generându-se migrări, insatisfacţiiprofesionale, apatie;
nLipsa motivatiei invatarii datorata influentei negative a mass-media si chiar datorita educatiei date unor copii de catre parinti;
nIndiferenţa unor familii faţă de situaţia şcolară a copiilor lor;
nConservatorismul unor părinţi;
nLipsa educaţiei de acasă, comportamentul necivilizat al unor elevi;
nSlaba dezvoltare ecnomica a zonei si cresterea ratei somajului in randul parintilor;
nPărinţii folosesc copiii la muncile agricole;
nSlabă motivare a cadrelor datorită salariilor mici;
nLipsa de venituri  a unor familii pentru intretinerea copiilor in scoala ;
nPerceptia gresita despre ceea ce se face in scoala si despre ceea ce doreste scoala sa faca;
nCriza morala a societatii, care se manifesta prin tendinta unor parinti de negare a ordinii sociale, ducand la absentare nemotivata din partea elevilor, la abandon scolar, la acte de agresiune verbala in randul elevilor si chiar agresiune fizica;
nSlaba motivare a cadrelor didactice care nu se mai stabilesc in localitate.
nLipsa educaţiei de acasă, comportamentul necivilizat al unor elevi
nCriza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor

Conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare

 

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Online acum

Avem 5 vizitatori și niciun membru online