COMISIILE UNITATII SCOLARE

SCOALA CU CLASELE I-VIII DALGA-GARA, COM. DOR MARUNT,JUD. CALARASI

COMISIILE UNITATII SCOLARE

 

I .COMISIA PENTRU EVALUARE SI ASIGURAREA CALITATII

      *cadre didactice

                   

 


 

                                   COLAN COCA CAMELIA-responsabilCEAC

                                   VELIZARIE NICOLETA-membru(responsabilul comisiei invatatorilor/

reprezentantul FSLI)

                                  DRAGUTU MADALINA-membru(responsabilul comisiei prof.dirig.)

                                   ROTARU ALINA-membru(parinte)

                                   IACOMI  ION-membru(primar)

II. COMISIA DE CONSILIERE SI ORIENTARE :DRAGUTU MADALINA-director educativ

           

III. COMISIA DE ACTIVITATI EXTRASCOLARE-DRAGUTU MADALINA

 

IV. COMISIA  DE MONITORIZARE A FRECVENTEI ELEVILOR SI PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR:

COLAN COCA CAMELIA-responsabil

BACIU LUCICA-membru

PETCU FELICIA-membru

UNGUR GABRIEL-membru

                   

V .COMISIA DE CONTROL AL DOCUMENTELOR SCOLARE SI DE IVENTARIERE :PREVENDA IRINA-responsabil

                      HRISTU DANIELA-membru

                      VELIZARIE NICOLETA-membru

                       COLAN COCA CAMELIA-membru

                      

           

 

VI. COMISIA DE BURSE PENTRU ELEVI :

PREVENDA IRINA-responsabil

HRISTU DANIELA-membru

HRISCU LILIA-membru

TOADER LUIZA-membru

           

VII .COMISIA DE ORGANIZARE SI COORDONARE A EXAMENELOR DE CORIGENTA :PREVENDA IRINA-responsabil

                                                                MITEA MIHAELA-membru

                                                                BUTA IRINA-membru

                                                                UNGUR GABRIEL-membru

 

    

 

 

 

 

                                                       

           

 

VIII .  COMISIA P.S.I

UNGUR GABRIEL-responsabil

IVAN DOBRE-membru

BURCEA LAURENTIU-membru

MARACINE CARMEN-membru

 

IX .COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR :

     UNGUR GABRIEL-responsabil

    STANOIU AURICA-membru

     MITEA MIHAELA-membru

     PREVENDA IRINA-membru

 

X .COMISIA DE DISCIPLINA :

      IVAN DOBRE - responsabil

      BUTA IRINA-membru

       DRAGUTU  MADALINA-membru

       HRISCU LILIA –membru

      

XI .COMISIA PENTRU CURRICULUM :

       VELIZARIE NICOLETA-responsabil

        STANOIU AURICA-membru

        PETCU FELICIA -membru

       MITEA MIHAELA-membru

 

XII COMISIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

        PREVENDA IRINA-responsabil

        MARACINE CARMEN

        BURCEA LAURENTIU

        TOADER RALUCA

 

 

XIII. LECTORATELE CU PARINTII –responsabil VELIZARIE NICOLETA               

  1. RESPONSABIL PERFECTIONARE-BUTA IRINA

 

 

 

                                                                   Director,

                                                                                 Prevenda Irina